"Climate Technology Platform" ช่วยจัดการพลังงานองค์กรยั่งยืน

Last updated: 11 มิ.ย. 2567  |  34 จำนวนผู้เข้าชม  | 

forward-green-true-digital-climate-technology-platform-alibaba-ai

 ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เปิดตัวบริการใหม่ในรูปแบบ platform-as-a-service ที่ใช้งานร่วมกับโซลูชันด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของอาลีบาบา คลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจของไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมการเปิดตัว "Energy Expert


ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% ภายในปีพ.ศ.2573 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพ.ศ.2593 ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนด้านการเติบโตที่ยั่งยืน Climate Technology Platform ของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ทำงานร่วมกับ Energy Expert ของอาลีบาบา คลาวด์ จะช่วยปูทางสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ


Climate Technology Platform


ออกแบบอย่างโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น คลาวด์, IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งสู่แพลตฟอร์ม DataVisor สมองกลอัจฉริยะของทรู ดิจิทัล ผสานพลัง AI ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Platform) และ Energy Expert ของอาลีบาบา คลาวด์


ทำให้ Climate Tech เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สามารถรองรับทุกมิติในการใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการเรื่อง Climate แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ เปลี่ยนระบบเดิมๆ เป็นดิจิทัล (turn physical to digital) ด้วยเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ


เชื่อมต่อระบบพลังงานจากแหล่งต่างๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งแหล่งพลังงานใหม่ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewal Energy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากน้ำ เข้ากับระบบพลังงานไฟฟ้า (Power Grid)


ใช้ AI ทำการวิเคราะห์เชิงลึกและให้ข้อมูลเชิงคาดการณ์ และสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติที่ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมและจัดการระบบพลังงานได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำ รวมถึงแสดงค่าสถิติต่างๆ ผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามสถานะการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำเชิงคาดการณ์ที่เป็นไปตามอัลกอริธึม AI และการวางแผนด้านการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าว่า ทรู ดิจิทัล ในฐานะกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนบริการดิจิทัลของทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่องค์กรธุรกิจ รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ


และเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ทรู ดิจิทัล จึงพัฒนา “Climate Technology Platform” นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


ตลอดจนส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นำร่องด้วยเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy) ยกระดับการบริหารจัดการการใช้พลังงานขององค์กรธุรกิจและการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมมือกับ อาลีบาบา คลาวด์ ในการควบรวมหลากหลายเทคโนโลยี ทำงานร่วมข้อมูล สร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันสำหรับองค์กรธุรกิจ เข้ากับศักยภาพของ Energy Expert ซึ่งเป็นโซลูชันด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในระดับโลก


ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่องค์กรธุรกิจในการจัดการด้านพลังงานและบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ช่วยเสริมการทำงานของบุคลากรในการบริหารจัดการพลังงาน นำไปสู่การวางแผนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า


ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล มีแผนต่อยอด Climate Technology Platform ให้ครอบคลุมอีกหลากหลายเทคโนโลยี เพื่อช่วยบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาคาร และนวัตกรรมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ปูทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero) และสร้างสมดุลความยั่งยืนทั้งการเติบโตของธุรกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


วิลเลี่ยม ซอง รองประธาน อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ และผู้จัดการทั่วไปธุรกิจระหว่างประเทศด้านโซลูชันอุตสาหกรรม เล่าว่า อาลีบาบา คลาวด์ ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการเทคโนโลยี แต่เรายังช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เราได้นำโซลูชันด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ประเทศไทยผ่านความร่วมมือกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เพื่อเสริมแกร่งให้ธุรกิจต่างๆ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้มีความสามารถใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการโซลูชันที่ทำงานด้วยประสิทธิภาพเป็นเลิศ รวมถึงความทุ่มเทต่อแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้ Climate Technology Platform บริหารจัดการระบบปรับอากาศ (Air conditioning and ventilation system หรือ HVAC) ของโรงพยาบาล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา


ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เป็นภาคส่วนที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก โรงพยาบาลกรุงเทพจึงไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด แต่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญด้วย อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนของประเทศไทย ทำให้ระบบปรับอากาศจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานในปริมาณมาก นับเป็นความท้าทายของโรงพยาบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นภายในอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้ดำเนินกลยุทธ์ใหม่ด้านการลดใช้พลังงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา


ประสาท คูเสริมมิตร ผู้จัดการฝ่าย งานบริหารระบบอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ เล่าว่า การใช้ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชัน อุปกรณ์ IoT และโครงสร้างพื้นฐาน ของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รวมถึง Climate Technology Platform เพื่อติดตามและบริหารจัดการระบบพลังงานของโรงพยาบาล เช่น ระบบทำความเย็น ควบคู่กับการใช้ Energy Expert ช่วยให้โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เราใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเรา และเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับวงการการดูแลสุขภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เอกราช เล่าเพิ่มเติมว่า Climate Technology Platform เป็นรูปแบบธุรกิจในลักษณะ platform-as-a-service มอบเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและเชื่อถือได้ให้กับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน ประหยัดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละภาคธุรกิจ โดยไม่ต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน


เราคาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะให้การสนับสนุนและรองรับการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยทั้งในแวดวงการดูแลสุขภาพและอื่นๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น ค้าปลีก เกษตรกรรม ภาคการผลิต เป็นต้น


โซลูชัน Energy Expert ของอาลีบาบา คลาวด์ ประสบความความสำเร็จในการใช้งานระดับโลก มีการนำไปใช้ในองค์กรมากกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก เพื่อวัด วิเคราะห์ และบริหารการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพ โซลูชันนี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึก และให้คำแนะนำเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดค่าแบบดั้งเดิม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้