"Milieu Insight" แชร์พฤติกรรมทางการเงินของคนในภูมิภาค SEA

Last updated: 21 มี.ค. 2567  |  158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

news-milieu-insight-southeast-asia-finance-and-investment-report

 Milieu Insight บริษัทผู้นำด้านซอฟต์แวร์ทำการวิจัยตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุม 6 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ไทย และฟิลิปปินส์ ด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3,000 คน เพื่อทำความเข้าใจ ความหมายของความสำเร็จ พฤติกรรมการเก็บออม การมีและการใช้บัตรเครดิต รวมไปถึงการชำระหนี้ส่วนบุคคล


การศึกษานี้ดำเนินการผ่านชุมชนสำรวจที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Milieu Insight โดยนำเสนอความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินที่แพร่หลายในกลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทางออนไลน์ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยได้ดำเนินการจ้ดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2024


จากผลของการศึกษานี้ 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มองการบรรลุเป้าหมายในเรื่องความมั่นคงทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณอย่างเพียงพอเป็นเครื่องหมายสำคัญของความสำเร็จในชีวิต รองจากการมีสุขภาพที่ดี


วิกฤตในเรื่องการบริหารเงิน


อย่างไรก็ตาม ผลของงานวิจัยนี้ยังเผยให้เห็นแนวโน้มที่น่ากังวลสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อพบว่ามีมากกว่า 4 ใน 10 ของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำการออมเงินได้เพียง 10% ของรายได้ของตนเองเท่านั้น ข้อมูลนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมศักยภาพบุคคลด้วยความรู้และเครื่องมือที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาในการสร้างนิสัยทางการเงินที่เหมาะสม


จุดา คณาปราชญ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CCO ของ Milieu Insight กล่าวว่า การศึกษาของ Milieu Insight เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการบริหารเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างชัดเจนในการที่จะต้องส่งเสริมความรู้ การวางแผนทางการเงินให้คนในภูมิภาค ดูได้จากจำนวนผู้ลงทุน หรือเก็บออม การลงทุนเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน


แต่คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียง 46% ของประชากรที่ทำการลงทุนและส่วนใหญ่ก็ทำอย่างไม่ต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคล เพื่อการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างเร่งด่วน


รายงานยังเน้นให้เห็นด้วยว่าคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยินดีเปิดรับคำแนะนำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหา การเงินส่วนตัวหรือการลงทุนที่ซับซ้อนให้กับตัวเอง


กำลังพลาดโอกาสการเติบโตด้านการเงิน


ถ้ามามองอีกมุมหนึ่งในเรื่องของการบริหารหนี้บัตรเครดิตประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีและใช้บัตรเครดิตอยู่ในทุกประเทศและแน่นอน การถือครองบัตรเครดิตมีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ


โดยอินโดนีเซียมีอัตราการครอบครองที่ต่ำที่สุดและสิงคโปร์มีอัตราการครอบครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม 68% ของผู้ถือบัตรเครดิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชำระยอดบัตรเป็นจำนวนเต็มเกือบทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางการเงินในหมู่ผู้ใช้ส่วนใหญ่


ในทางกลับกันผู้ตอบแบบสอบถาม 54% ไม่กระตือรือร้นที่จะลงทุน แนวโน้มนี้อาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนที่จำกัด การบริหารการเงินไม่เหมาะสมหรือความชอบในการออมมากกว่าการลงทุนที่แตกต่างกันไป ปัจจัยเหล่านี้ทำให้คนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้พลาดโอกาสการเติบโตทางการเงินไปมาก


ความต้องที่จะทำการลงทุน


หากมาเจาะดูสัดส่วนของคนที่ลงทุนจะเห็นได้ว่า 46% ของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการลงทุนอย่างจริงจัง โดย 58% ของคนกลุ่มนี้ จัดสรรรายได้มากถึง 20% ของพวกเขาไปกับการลงทุน และมี 1 ใน 5 ของคนกลุ่มนี้ เลือกลงทุนเป็นครั้งคราว ซึ่งเห็นได้ชัดว่ายังมีช่องว่างในการที่จะปรับปรุงกลยุทธ์การวางแผนทางการเงินให้กับคนในกลุ่มนี้ได้อีก


จากประเทศทั้งหมดที่ได้ทำการสำรวจในรายงานนี้ คนสิงคโปร์เป็นผู้นำในเรื่องการลงทุน จากสัดส่วนที่สูงสุด 59% เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เหลือในภูมิภาคที่มีคนลงทุนอยู่ 46%


การลงทุนในหุ้น เงินฝากประจำและกองทุนรวมเป็นรูปแบบการลงทุนที่นิยมสูงสุดในหมู่คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคนส่วนใหญ่คาดหวังการลงทุนนี้เหล่านี้ให้เป็นแหล่งทุนหลังเกษียณ แหล่งทุนใช้จ่ายในอนาคต การได้รับดอกเบี้ยเพื่อให้เงินต้นงอกเงย


ความท้าทายของคนส่วนใหญ่ที่เป็นอุปสรรคในการเลือกลงทุนของคนส่วนใหญ่ คือความกลัว กลัวที่จะเสียเงิน กลัวที่จะนำเงินไปลงทุน หรือฝากไว้นานๆ แต่ก็ยังกลัวที่จะพลาดโอกาสในการที่จะทำให้ทรัพย์สินงอกเงย


ผลการศึกษานี้ยังพบว่า คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดรับและมีความต้องการคำแนะนำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ โดย 60% ระบุว่าคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนให้กับพวกเขา


ในขณะที่ 49% ของคนที่ลงทุนอยู่แล้วก็มักจะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญส่วนตัว ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันดับต้นๆ ของพวกเขา เมื่อจะทำการลงทุน ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นประโยชน์ในกระบวนการตัดสินใจทางการเงินการลงทุน


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและความเป็นมาของรายงาน โปรดไปที่ https://campaigns.mili.eu/southeast-asia-finance-and-investment-report


 About Milieu Insight


บริษัทซอฟต์แวร์การทำวิจัยชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยที่ได้รับรางวัลหลากหลาย หัวใจหลักของโซลูชั่น คือ Canvas ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ


ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการออกแบบแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแสดงผล และการรายงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านและพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้