กรุงศรี ออโต้ "SEE Beyond" เน้นสร้าง Auto User Ecosystem Connectivity

Last updated: 21 มี.ค. 2567  |  133 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรุงศรี ออโต้ "SEE Beyond" เน้นสร้าง Auto User Ecosystem Connectivity

 กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กางแผนกลยุทธ์ 3 ปี เดินหน้าเจาะตลาดสินเชื่อ EVต่อเนื่อง เน้นสร้าง Auto User Ecosystem Connectivity สู่การเป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถ 


Krungsri Auto Responsible Lending


คงสิน คงคา
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เล่าว่า ปี 2567นี้ กรุงศรี ออโต้ สนับสนุนการเติบโตของตลาดสินเชื่อยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่ที่ 219,636 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้างรวมเติบโตที่ 5% จากปีก่อนหน้า ด้วยมูลค่า 466,577 ล้านบาท ตามพันธกิจในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น


โดยกรุงศรี ออโต้มีจุดแข็งเรื่องการให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบทำให้เติบโตเหนือตลาด การเติบโตของยอดสินเชื่อที่กรุงศรี ออโต้มีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแนวโน้มของ NPL คาดว่าลดลงในปีนี้ ผู้บริโภคมีความรอบคอบขึ้นในการบริหารจัดการการเงินในส่วนหนี้ และจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น


อีกทั้ง EV เป็นสัดส่วนใหญ่ในพอร์ตสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ที่ 49% และมีวินัยในการจ่ายสินเชื่อ มีความเข้าใจและมีประสบการณ์เรื่องการผ่อนชำระในรถยนต์มาก่อนซื้อ EV ดังนั้นกลุ่มนี้มีการจ่ายสินเชื่อที่ดี ซึ่งมองว่าปีนี้จะอยู่ที่ 50% โดยปีที่ผ่านมีสินเชื่อกลุ่มนี้อยู่ที่ปริมาณ 76,000 คัน


ปีนี้คาดว่าจะมี 100,000 คัน โดยเป็นการเติบขึ้นแบบชะลอตัว เนื่องจากในตลาด EV ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อที่ช้าลงและหลายคนยังคงให้ความสำคัญเรื่อง Sustainability อย่างเป็นรูปธรรม


ส่วนความท้าทายและโอกาสใน ปี 2567-2569 นั้นกรุงศรี ออโต้มองใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ฟื้นตัวช้า ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หนี้ครัวเรือนและแนวโน้มหนี้เสียสูงขึ้น ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการยากขึ้น เนื่องจากความไว้วางใจในการซื้อลดอง มีความกังวลในการใช้เงิน และผู้บริโภคคิดถึงส่วนรวมมากขึ้น และคาดหวังประสบการณ์ร่วม


ด้านการบริหาร เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทองค์กร เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่รวดเร็ว ดังนั้นต้องมีการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ความรู้ทางการเงิน อีโคชิสเต็มที่ยั่งยืน บริการรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่ดี รวมถึงศักยภาพคน ความก้าวทันเภคโนโลยี และการบริหารแบบกระชับ ฉับไว


ขณะที่ความสำเร็จในปี 2566 ที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ครองตำแหน่งผู้นำตลาดที่เป็นมากกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ หรือ Beyond Auto Finance ยอดสินเชื่อคงค้างรวม 444,644 สานบาท เต็บโต 4% ยอดสินเชื่อใหม่ 223,435 ล้าบบาท เติบโต 22% สัดส่วนยอดสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มเป็น 17%


ส่วนสัดส่วนยอดสินเชื่อใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเป็น 49% เป็นกลุ่ม HEV, PHEV แล: BEV มีฐานผู้ใช้รถบนแอปพลิเคชัน GO by Krungar Auto 3.3 ล้นราย เติบโต 37% มียอดผู้ใชรถที่ใช้บริการประจำจำนวน 1 ล้านราย เติบโต 30%


ทั้งนี้ทำให้เรามองไกลออกไปในอีก 3 ปีข้างหน้า ถึงแนวโน้มธุรกิจที่ควรต่อยอดอย่างช่องทางดิจิทัลและ EV รวมไปถึงโอกาสใหม่ๆ ในด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และการบริหารองค์กร


ในฐานะผู้ให้บริการด้านสินเชื่อยานยนต์ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Krungsri Auto Responsible Lending) เราพร้อมส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับตลาดและขับเคลื่อนทีมกรุงศรี ออโต้ ด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (CSV: Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้นเพื่อให้กรุงศรี ออโต้ เป็นที่ 1 ในใจผู้ใช้รถกลยุทธ์ ‘SEE Beyond’ 


Sustainability สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Krungsri Auto Responsible Lending) ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดรับกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อต้นปี ผ่านหลักการ C-O-D-E ในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การช่วยประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าเพื่อประเมินความสามารถ รายได้ และการชำระค่างวด (Capability to pay)


นำเสนอเงื่อนไขที่โปร่งใสและเป็นธรรม (Offerings with transparency) ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในภาวะวิกฤต (Debt restructure) และให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและไม่ให้ลูกค้าก่อหนี้เกินความจำเป็น (Education) พร้อมกับสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินให้กับผู้ใช้รถและสื่อสารความรู้ด้านสินเชื่อและประกันภัยยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์มของ One Retail และเครือกรุงศรี


Auto User Ecosystem Connectivity สานต่อการเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มเพื่อผู้ใช้รถ ปักธงเป็น Aggregator หรือผู้สร้างอีโคซิสเต็มที่เป็นศูนย์รวมทุกเรื่องของผู้ใช้รถไว้ในที่เดียว โดยผสานความแข็งแกร่งของพันธมิตรกว่า 100 ราย กับฐานผู้ใช้รถกว่า 3.3 ล้านรายในประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากบริการใหม่บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ได้แก่ GO Travel ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนผู้ใช้รถขับรถเที่ยวไทยพร้อมรับสิทธิพิเศษร่วมกับพันธมิตรตลอดเส้นทาง


กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ, EV Station สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดกับพันธมิตรสถานีชาร์จอีวี 5 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศ และ E-marketplace สร้างแหล่งซื้อขายยานยนต์ผ่าน Auto Station รวมไปถึงสินค้าและอุปกรณ์เสริมอีวีผ่าน LINE Official Account ที่ให้ผู้ขายได้ติดต่อกับผู้ซื้อโดยตรง


Empowerment ส่งต่อพลังเพิ่มศักยภาพองค์กร ขับเคลื่อนองค์กรผ่านพนักงาน 5,000 คน ด้วยการเพิ่มศักยภาพและเสริมทักษะใหม่ๆ สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง เสนอคุณค่าเพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนบริหารองค์กรให้ตอบสนองอย่างว่องไว รองรับการตัดสินใจของทีมงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้สามารถส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันใจ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและผู้ใช้รถได้อยู่เสมอ


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้