ETDA รับสมัครหลักสูตร “EDC Trainer Season 3”

Last updated: 14 ก.พ. 2567  |  69 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ETDA รับสมัครหลักสูตร “EDC Trainer Season 3”

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าโครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” ต่อเนื่อง ในแนวคิด “ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล


โดย EDC Trainer Season 3 ในปีนี้ ได้ชวนพาร์ทเนอร์ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) เพื่อร่วมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีแพชชัน พร้อมเรียนรู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทักษะดิจิทัลเพื่อปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ” รอบนี้เปิดอบรมถึง 500 คน เพื่อพัฒนาทักษะคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนและคนทุกวัย


ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบสร้างสรรค์ รู้เท่าทันความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อใช้ให้เป็นมากกว่าที่เคย และพร้อมส่งต่อไอเดียการใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพิ่มโอกาสของการมีส่วนร่วมปูความรู้ของคนไทย ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในระยะยาวของประเทศ


EDC Trainer ปีนี้ เน้นกระจายไปลงภูมิภาค อบรมแบบออนไซต์ เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา ครูที่สนใจ ซึ่ง ETDA ได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในระดับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสมาคม พร้อมตั้งเป้าปี 2567 จะมี EDC Trainer สะสมไม่น้อยกว่า 750 คน ที่พร้อมกระจายทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567


พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA เล่าว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าได้เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์เกือบทุกช่องทาง คนไทยส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีได้เร็วขึ้น ด้วยความสะดวกทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ในการหาประโยชน์ได้ง่ายมากขึ้น


ทั้งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องยอมรับว่า ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังรู้ไม่เท่าทันภัยในรูปแบบต่างๆ ทำให้ ETDA ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างเชื่อมั่นและปลอดภัย

 

 

โดยมองว่าสิ่งที่ต้องส่งเสริมแบบคู่ขนานในมุมของการใช้งาน คือ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคนไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก หรือ WDCR (World Digital Competitiveness Ranking) ที่จัดทำโดยสถาบัน IMD


ทั้งนี้เป็นสถาบันที่มีดัชนีวัดในมิติความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ Digital Skills หรือทักษะดิจิทัลของคนในประเทศ ทำให้การที่คนไทยจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องดิจิทัลจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการต่อยอดความรู้ และทักษะต่อไปในอนาคต


ETDA จึงได้เร่งขยายการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เดินหน้ายกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัลที่รู้เท่าทัน (Digital Workforce & Literacy) ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC ที่เป็นโครงการในการส่งต่อความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย 5 โมดูล หัวใจสำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่คนไทยทุกคนควรรู้


ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตรทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั่วประเทศแล้ว 46,205 คน โดยกลไกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาให้เกิดเทรนเนอร์ที่จะเป็นผู้แทนนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง ETDA ได้ทยอยพัฒนาเทรนเนอร์ไปแล้วถึง 968 คน ที่มาจากหลายอาชีพและหลายเจเนอเรชัน (Generation) ผ่านพาร์ทเนอร์ในหลายๆ กลุ่ม ทั้งรัฐและเอกชน


โดยปีนี้ ETDA ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์นั่นคือ Dek-D เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านโครงการ EDC Trainer Season 3 เพื่อมุ่งปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ” โดยจุดเด่นของปีนี้ คือ การขยายจำนวนเทรนเนอร์ที่ปีนี้เปิดรับสมัครถึง 500 คน โดยแบ่งเป็นรอบๆ


พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่เห็นถึงโอกาสของโครงการนี้ในการนำไปต่อยอดในสายอาชีพ และยังเป็นปีแรกที่ทีมงานจะลงไปอบรมกับเทรนเนอร์โดยตรงในจังหวัดต่างๆ


การเปิดรับสมัคร EDC Trainer Season 3 ในครั้งนี้ นอกจาก Dek-D แล้ว ETDA ยังจะร่วมกับพาร์ทเนอร์ในระดับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสมาคม โดยได้เปิดรับสมัครทางออนไลน์ และวิทยากรจะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่ออบรมพร้อม Workshop แบบออนไซต์ จำนวน 4 รอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ (เปิดสอน 2 รอบ) ขอนแก่น (เปิดสอน 1 รอบ) และเชียงใหม่ (เปิดสอน 1 รอบ) เพื่อความใกล้ชิดกับกลุ่มเทรนเนอร์ได้มากขึ้น


ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและได้เป็น Digital Citizen Trainer ในสังกัด ETDA รวมทั้งได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังความรู้และสื่อการสอนจาก ETDA พร้อมทั้งได้เข้าร่วมคอมมูนิตี้เพื่อแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ EDC Trainer คนอื่นๆ และเติมเต็มความรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล


ปีนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 นี้ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้โจทย์เชิงลึกสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่แคมเปญสำคัญประจำปี คือ EDC Pitching Season 2 ที่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในการสร้างสรรค์ออกแบบสื่อหรือกิจกรรมที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานได้จริง


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 สมัครได้แล้ว โดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ อายุไม่เกิน 55 ปี ไม่จำกัดอาชีพ มีใจรักในการสอน มีเวลาให้กับโครงการตามระยะเวลาที่โครงการกำหนดในแผนงาน เมื่อสมัครผ่านออนไลน์แล้วจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ก่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม


โดยก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรมทุกคนจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตร EDC เบื้องต้นทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทุกกระบวนการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก และ โครงการ “EDC Trainer” LINE : @edctrainer หรือ E-mail : event@dek-d.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้