AIS รับรางวัล "ASEAN’s Top Corporate Brand 2023"

Last updated: 1 ก.พ. 2567  |  101 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AIS_รับรางวัล_ASEAN’s_Top_Corporate_Brand_2023

 AIS ได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand 2023 ในฐานะองค์กรโทรคมนาคมแรกและหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 9,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคำนวณด้วย CBS Valuation


จากขีดความสามารถในการทำธุรกิจที่มีสินค้าและบริการคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าและนักลงทุน ส่งผลให้แบรนด์แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน


หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AIS เคยได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands ตั้งแต่ปี 2012 ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับต่อเนื่องมาถึง 5 ปี โดยขึ้นแท่น Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ในปี 2016


สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส เล่าว่า ปรัชญาการทำงานของเอไอเอสกว่า 34 ปีที่ผ่านมา คือ เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสร้างความสุขให้กับลูกค้า ผ่านการส่งมอบประสบการณ์สื่อสารและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด


อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในฐานะองค์กรไทยที่จะบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างตอบโจทย์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ธรรมาภิบาล,การลงทุน, การสร้างรายได้ ,ผลประกอบการ รวมถึง ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง


พร้อมการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นรักษาสมดุลย์ดังกล่าว จนได้รับความเชื่อมั่นสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่แข็งแกร่ง


CBS Valuation จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งจากองค์กรต่างๆ เครื่องมือแรกของประเทศไทย ซึ่งออกแบบวิจัยโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล โดยผลงานนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน ปี 2557


และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี ถือเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมซึ่งได้รับการให้ความสำคัญจากภาคธุรกิจสูงสุด เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว


โดยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี โดยมีสูตรการคำนวณภายใต้กรอบของ CBS Valuation บนฐานคิดที่ว่า CBS Valuation จะเท่ากับ มูลค่าขององค์กร : Enterprise value -(สินทรัพย์รวมทั้งหมด: Total Asset-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : Cash and Cash Equivalents-การลงทุนชั่วคราว: Temporary Investments) ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ในที่สุด


การได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และเป็นกำลังใจในการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเรายืนยันว่า บุคลากรเอไอเอสทุกคนจะเดินหน้าทำงานเพื่อลูกค้า และไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถ


พร้อมเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาประยุกต์ใช้เสมอ เพราะนอกจากจะสร้างการเติบโตแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วย


โดยรางวัลดังกล่าวมิใช่เพื่อ AIS เท่านั้น แต่เป็นรางวัลในนามประเทศไทยที่ปักหมุดสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับ ASEAN และเป็นบทพิสูจน์ถึงขีดความสามารถของภาคเอกชนไทยที่พร้อมเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศต่อไป”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้