SAMART ชู 3 กลยุทธ์ ปี 2024 เติบโตยั่งยืน

Last updated: 31 ม.ค. 2567  |  242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลุ่มสามารถ SAMART

 สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) รุกปีมังกร 2024 เน้นเติบโตมั่นคงยั่งยืน ตั้งเป้ารายได้เติบโต 30%


วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เล่าว่า ปี 2024 เป็นปีที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวจากภาวะสงครามและเงินเฟ้อ อีกทั้งงบประมาณภาครัฐที่ยังคงตึงตัวและการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นกลยุทธ์ของกลุ่มสามารถในปีนี้ จึงเน้นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนผ่าน 1.การนำเสนอ Outsourcing Business Model และการแสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณภาครัฐและเพิ่มโอกาสในการได้งาน 2.การแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบใหม่กับ Strategic Business Partner เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน


และ3.การเร่งขยายบริการด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญไปสู่ฐานลูกค้าใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว ด้วยความเชื่อมั่นในโอกาสและศักยภาพของบริษัท กลุ่มสามารถจึงตั้งเป้ารายได้รวมจำนวน 13,000 ล้านบาทโดยประมาณ เติบโตกว่า 30%ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจ Digital ICT Solution สายธุรกิจ Digital Communications สายธุรกิจ Utilities & Transportation และมี 4 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น , บมจ.สามารถเทลคอม บมจ.สามารถดิจิตอล และบมจ.สามารถเอวิเอชั่น


Digital ICT Solution


ปีที่ผ่านมากลุ่มสามารถเทลคอม (SAMTEL) ได้มีการเซ็นสัญญาโครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท ส่งผลให้มีมูลค่างานในมือปัจจุบัน รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยในปี 2024 บริษัทมีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ 6,000 ล้านบาท เติบโต 30%


โดยปีนี้กลุ่ม SAMTEL มีเป้าหมายที่จะเดินหน้าเต็มกำลังด้วยการมุ่งเน้นการนำโซลูชั่นและเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินการในหน่วยงานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบรับกระแส Digital Transformation ที่องค์กรทุกภาคส่วนกำลังให้ความสำคัญ


สำหรับโซลูชันที่กลุ่ม SAMTEL เป็นผู้เชี่ยวชาญและดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีการต่อยอดนำเสนอโซลูชั่นเพิ่มเติม พร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเงิน การธนาคาร (Digital Banking Solutions)โซลูชันบริหารจัดการองค์กร (Organizational Management Solutions) เช่น ERP (Enterprise Resource Planning), EAM (Enterprise Asset Management), HCM (Human Capital management) หรือ CRM (Customer Relation Management) เป็นต้น


ตลอดจนการนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น Smart CCTV ด้วย และที่สำคัญกลุ่ม SAMTEL ยังพร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่าง Solar Energy, โซลูชั่นเฝ้าระวังมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ


Utilities & Transportations


ปี 2024 สายธุรกิจนี้ตั้งเป้ารายได้ที่ 5,500 ล้านบาท เติบโตขึ้น 23% ด้วยโอกาสทางธุรกิจหลายด้าน โดยเฉพาะจาก บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่น ผู้ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาภายใต้ CATS คาดว่ารายได้จะเติบโตกว่า 30%โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุน ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ


ล่าสุดได้มีการเปิดให้บริการสนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์แห่งใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดถึง 7 ล้านคน และภายในปีนี้จะมีการเปิดสนามบินนานาชาติดาราสาครอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสนามบินและวิทยุการบินในระดับภูมิภาคด้วยธุรกิจด้าน Power Construction & Services ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานีและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยบริษัทเทด้าและทรานเส็ค มีงานในมือปัจจุบันรวม 4,000 ล้านบาท และมีแผนที่จะเข้าประมูลในปีนี้อีกกว่า 3,500 ล้านบาท


โครงการ Direct Coding ตั้งเป้ารายได้ 981 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10% จากการเปิดโรงงานเบียร์แห่งใหม่และการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเดิม เพื่อรองรับปริมาณการบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากนโยบาย Free VISA และการขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิง


ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีแผนที่จะขยายฐานธุรกิจบริการระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ หรือ Direct Coding ไปสู่การจัดเก็บภาษีสินค้าอื่นๆ อาทิ ยา และ น้ำมันที่ใช้ภายในประเทศอีกด้วย


Digital Communications


ธุรกิจ Digital Trunk Radio มีการเติบโตอย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมา โดยมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายเครื่องวิทยุลูกข่ายและค่าใช้บริการ Air Time เพิ่มขึ้น 300% โดยในปี 2024 บริษัทมีแผนการขยายฐานผู้ใช้บริการให้กว้างขวางและครอบคลุมหน่วยงานผู้ให้บริการประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าจำนวนผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า 120,000 รายด้านธุรกิจสายมูซึ่งเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง บริษัท Lucky Heng Heng ในฐานะบริษัทน้องใหม่ของกลุ่มสามารถ ตั้งเป้าเป็นผู้นำในธุรกิจ Mutech ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบริการครบวงจร 4 รูปแบบ คือ ดูดวง online ภายใต้ Horoworld ผ่าน Application และ Website ที่เป็นศูนย์รวมนักพยากรณ์ในศาสตร์ต่างๆ มากที่สุดกว่า 200 คน พร้อมให้บริการ 24 ชม.


ทำบุญ online ภายใต้ Thai Merit ปัจจุบันเป็น Platform การทำบุญสำหรับวัดต่างๆ เช่น วัดเล่งเน่ยยี่ พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย และอีกกว่า 100 วัดชื่อดังในประเทศไทย ที่สายบุญสามารถทำบุญออนไลน์ได้อย่างสะดวกและมั่นใจ


บริการ Mu Commerce จำหน่ายสินค้าของวัตถุมงคลต่างๆ และ Muketing หรือ Marketing Agency สายมูให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆในกลุ่มธนาคาร , ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และธุรกิจค้าปลีกต่างๆ โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าขยายบริการสู่กลุ่มอื่นๆ นอกจากนั้นจะได้มีการเปิดตัวธุรกิจใหม่ของบริษัทในเครืออย่างเช่น Samart Digital Media และ ISPORT ในปีนี้อีกด้วยจากปัจจัยบวกหลายด้าน ประกอบด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของธุรกิจและภาระต้นทุนทางการเงินที่ปรับลดลง ความสามารถของทีมงานและโซลูชั่นที่ผ่านการรับรอง โอกาสและช่องทางในการขยายฐานธุรกิจใหม่ๆ ที่เล็งเห็นอย่างชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่า ปี 2024 กลุ่มสามารถจะกลับมาเติบโตด้วยรายได้ที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างคุ้มค่า
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้